Productie + Kwaliteit!

Wij produceren topkwaliteit met uiterste precisie!


About Image
About Image

batimet - Gelaste verbindingen – Onze specialiteit voor perfecte optiek!

Neem contact met ons op! Mijn team en ik verheugen ons op uw aanvragen. Oliver Rahn email

Productie.

Gebouwschillen met producten van batimet zijn 'hand in hand' gepland en geproduceerd. In de productiecentra komen – van a tot z computergesteund – manufactuur- en automatiseringsprocessen samen. In directe aansluiting op de ontwikkeling ontstaan zo kwalitatief hoogwaardige constructies van hout-aluminium. De opdrachtgever kan dankzij het ineengrijpen van ontwikkeling en productie en de volledige digitalisering vertrouwen op soepele processen, uiterste precisie en maatnauwkeurigheid.

Kwaliteit.

Productkwaliteit komt bij ons van meet af aan op de eerste plaats. Alle aangeleverde grondstoffen worden onderworpen aan een zorgvuldige ontvangstcontrole, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat zij ook voldoen aan de richtlijnen en eisen van batimet. Iedere batimet-medewerker verplicht zich, de resultaten na voltooiing van zijn werkstap te controleren in de zin van het bedrijfsinterne kwaliteitsbeleid. Bovendien worden de in de batimet-richtlijnen geëiste controles uitgevoerd en gedocumenteerd door onze bedrijfsinterne Kwaliteitsborging. Vóór de levering worden alle producten aan een grondige eindcontrole onderworpen en worden alleen als goedgekeurd gekenmerkte producten voor levering vrijgegeven.

Precisie.

Bij batimet is alles 'Made in Germany'! Met ultramoderne productietechniek en decennialang gegroeide knowhow van ons hele team zetten wij de eisen van onze klanten niet alleen uiterst flexibel, maar ook punctueel en tot in het detail nauwkeurig om. Dat waarborgen wij met ons batimet productieplannings- en kwaliteitsmanagementsysteem.

Neem contact met ons op

per e-mail of direct per telefoon:

batimet GmbH
Oliver Rahn
+49.351.81186.272
Enderstraße 90
01277 Dresden - Duitsland
architectuur@batimet.com

Wij verheugen ons erop, met u kennis te maken!